Bilder över Bullmark (5)

Titta på bilder över Bullmark under åren 2003 och 2022. Bullmark är en mindre by med några hundra invånare som ligger vid Sävarån.

År: Områden:
Bullmark 2022
Bullmark 2022
Bullmark 2022
Bullmark 2022
Bullmark 2003

Du har möjlighet att utforska ett rikt utbud av bilder från flera distinkta områden i Umeå från olika år. Bland de områden som presenteras här är Bullmark. Dessa fotografier sträcker sig över tidsperioder från 2003 till 2022 och inkluderar åren 2003 och 2022.

Bullmark är en mindre by med några hundra invånare som ligger vid Sävarån.