Bilder över Grubbe (6)

Titta på bilder över Grubbe mellan åren 2005 till 2018.

År: Områden:
Grisbacka, Grubbe 2018
Grisbacka, Grubbe 2018
Grubbe 2017
Grubbe 2017
Grubbe 2017
Grubbe, Västerhiske 2005

Du har möjlighet att utforska ett rikt utbud av bilder från flera distinkta områden i Umeå från olika år. Bland de områden som presenteras här är Grubbe, Grisbacka och Västerhiske. Dessa fotografier sträcker sig över tidsperioder från 2005 till 2018 och inkluderar åren 2005, 2017 och 2018.