Bilder över Tomtebo Gård (6)

Titta på bilder över Tomtebo Gård mellan åren 1988 till 2023.

År: Områden:
Tomtebo gård 2023
Tomtebo gård, Tomtebo 2022
Tomtebo gård, Tomtebo 2022
Tomtebo gård 2021
Tomtebo gård 2021
Tomtebo, Tomtebo gård 1988

Du har möjlighet att utforska ett rikt utbud av bilder från flera distinkta områden i Umeå från olika år. Bland de områden som presenteras här är Tomtebo gård och Tomtebo. Dessa fotografier sträcker sig över tidsperioder från 1988 till 2023 och inkluderar åren 1988, 2021, 2022 och 2023.